Nữ sinh áo dài – Cho bố nghịch, áo dài quần chip ren hồng