MBBG U50 lên đỉnh xong rồi chịch, chị mà còn sống chắc cũng già lắm rồi