Địt lúc đang xem film some ! thèm đc 3 thằng chơi như trong film.